Kennismaken

Lid van VVH

Als GZ-haptotherapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) onder het lidnummer A651.

De beroepsvereniging staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-haptotherapeut. Als GZ-haptotherapeut verplicht ik mij om jaarlijks na-scholingen te volgen en met collega's tijdens intervisiemomenten de kwaliteit van hulpverlenen te bevorderen. Op deze website van de VVH vindt u o.a. meer informatie over de plaats van haptotherapie in de eerstelijns gezondheidszorg, de beroepscode, beroepsvereisten, klacht- en tuchtrecht.

Klachten

Indien u een klacht heeft, laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen.

Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de VVH; E info@haptotherapeuten-vvh.nl of telefonisch contact opnemen met de vertrouwenspersoon; T+31 20 488 7116.

Mocht dit onvoldoende voor u zijn geweest, dan zijn er meer stappen mogelijk, deze staan verder omschreven op de website van VVH onder Klachtenprocedure.